Skivettreglar

GENERELLE ALPINE SKIVETTREGLER

 • Enhver skiløper må forholde seg slik at han ikke skader seg selv eller andre.
 • Alle må avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk i bakken
 • Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening.
 • Den som kommer bakfra , har ansvaret for å unngå kollisjon
 • Den som kjører inn i eller krysser en bakke , må påse at dette skjer uten fare. Det samme gjelder etter stans.
 • Stopp ikke på trange eller uoversiktlige steder
 • En skiløper på vei oppover må bare benytte ytterkantene på bakken
 • Skistoppere er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt
 • Følg skilting, merking og anvisninger
 • Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.
 • Alkohol og skiløping passer ikke sammen!


Overtredelse av de alpine skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

 

SPESIELLE TIPS/HENSYN/REGLAR FOR DEG SOM VITJAR SIPLO

 • Fram til fylte 12 år er hjelm er påbode for alle som skal køyre i skitrekka, både barnetrekket og storetrekket. Vi oppmodar alle om å køyre med hjelm.
 • Rundt Siplo er det mykje bratt terreng som kan virke innbydande på offpiste-køyring. Utanfor merka løyper kan det ofte vera rasfare. Om du likevel skal ut i terrenget; les deg opp på rasfare - og hugs at dei fleste snøras oppstår under og like etter uvér. Høyr gjerne i billettluka for å få råd om val av nedfart, likevel: All køyring utanfor preparerte løyper skjer på eige ansvar.
 • Hald sakte fart og ver ekstra obs nederst ved skibrakkene. Her er det mindre oversiktleg og det kan kome andre på ski, scootere og trakkemaskiner frå mange retningar.
 • Akebrett er ikkje lov å nytte verken i store- eller barnetrekket. Bakken i den gamle barnebakken kan nyttast til aking.